Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thị Thắm
Phó Hiệu trưởng Huỳnh Thị Thắm
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Trình độ Cao đẳng Tiểu học
Thuộc về bộ phận Chuyên Môn
Địa chỉ Ấp Đầu Giồng A- Phước hưng- Trà Cú- Trà Vinh
Điện thoại 0392944499
Email huynhthitham1975@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách