Hình ảnh GV Trường TH Phước Hưng A tham quan Châu Đốc- Hà Tiền hè 2019