02/07/19  Tin tức từ Phòng  222
Phòng GD nhăc nhở các GV không được dạy thêm trái qui định, HT rà soát nếu phát hiện báo PGD có thể bi xét không HTNV năm tới, nếu Day thêm cóđăng ký đúngqui định pahir thực hiện đúng QĐ 38 của UBND tỉnh