Nhắc nhở của PGD về việc dạy thêm học thêm trái qui định

Phòng GD nhăc nhở các GV không được dạy thêm trái qui định, HT rà soát nếu phát hiện báo PGD có thể bi xét không HTNV năm tới, nếu Day thêm cóđăng ký đúngqui định pahir thực hiện đúng QĐ 38 của UBND tỉnh

Qua phản ánh của một số phụ huynh, GV một số trường có dạy thêm học thêm ở nhhafkhoong đúng qui định. PGD nhắc nhở  các trường không cho GV dạy thêm trái qui đinh, đề nghị HT rà soát phát hiện cho làm cam kết, báo DS về PGD sẽ xem xét  xếp loaij không HTNV năm học tới.

Bài viết liên quan
Liên kết website